ospolocnosti.png, 3,9kB
Pre všetkých, čo snívajú o peknom bývaní.
Pre všetkých, ktorí si túžia vytvoriť svoj domov.
Pre všetkých odvážnych, ktorí si plnia túžby.
Pre spokojnosť a úsmev počas realizácie.
Jednoducho pre spoločnú radosť.


Sme stavebná spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je okrem osobitého prístupu ku každému klientovi a každému projektu predovšetkým garancia profesionálnej, kvalitnej a zodpovednej stavebnej činnosti. Zabezpečujeme riadenie a realizáciu stavebných diel našich klientov s prihliadnutím na ochranu prírody, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Politika spoločnosti :

Politika IQBuild .s.r.o vyjadruje stanovisko vrcholového vedenia, že spokojnosť zákazníka a úsmev na jeho tvári ma byť základom každej spoločnosti. Stanovuje základné princípy a ciele k dosiahnutiu kvality realizovaného diela, spokojnosti zákazníka, šetrného prístupu k životnému prostrediu a plnenie požiadaviek BOZP.

mapa.png, 21kB